کمترین: 
564000
بیشترین: 
579000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
574000
زمان: 
2/13 13:30
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 574000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:12","price":564000},{"date":"1397/02/13 12:30","price":571500},{"date":"1397/02/13 12:42","price":579000},{"date":"1397/02/13 13:30","price":574000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398