کمترین: 
928000
بیشترین: 
963000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
963000
زمان: 
2/13 12:42
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 963000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:12","price":928000},{"date":"1397/02/13 12:30","price":958000},{"date":"1397/02/13 12:42","price":963000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398