کمترین: 
363000
بیشترین: 
370000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
370000
زمان: 
2/13 13:30
قیمت سکه گرمی امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 370000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:12","price":363000},{"date":"1397/02/13 12:30","price":365500},{"date":"1397/02/13 12:42","price":368000},{"date":"1397/02/13 13:30","price":370000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398