کمترین: 
560000
بیشترین: 
575000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
570000
زمان: 
2/13 13:30
قیمت ربع سکه امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 570000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:12","price":560000},{"date":"1397/02/13 12:30","price":567500},{"date":"1397/02/13 12:42","price":575000},{"date":"1397/02/13 13:30","price":570000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398