کمترین: 
925000
بیشترین: 
960000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
960000
زمان: 
2/13 12:42
قیمت نیم سکه امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 960000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:12","price":925000},{"date":"1397/02/13 12:30","price":955000},{"date":"1397/02/13 12:42","price":960000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398