کمترین: 
92
بیشترین: 
97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96
زمان: 
2/13 14:10
قیمت روبل روسیه امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:10","price":92},{"date":"1397/02/13 12:10","price":96},{"date":"1397/02/13 12:50","price":97},{"date":"1397/02/13 13:00","price":96},{"date":"1397/02/13 13:10","price":97},{"date":"1397/02/13 14:10","price":96}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398