کمترین: 
757
بیشترین: 
789
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
779
زمان: 
2/13 19:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 779 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:10","price":757},{"date":"1397/02/13 12:10","price":778},{"date":"1397/02/13 12:30","price":779},{"date":"1397/02/13 12:40","price":783},{"date":"1397/02/13 12:50","price":784},{"date":"1397/02/13 13:10","price":783},{"date":"1397/02/13 13:30","price":788},{"date":"1397/02/13 13:40","price":789},{"date":"1397/02/13 14:00","price":788},{"date":"1397/02/13 14:10","price":779},{"date":"1397/02/13 14:30","price":780},{"date":"1397/02/13 14:40","price":779},{"date":"1397/02/13 15:00","price":780},{"date":"1397/02/13 16:20","price":779},{"date":"1397/02/13 16:40","price":777},{"date":"1397/02/13 17:20","price":778},{"date":"1397/02/13 18:20","price":779},{"date":"1397/02/13 18:30","price":778},{"date":"1397/02/13 19:10","price":779}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398