کمترین: 
934
بیشترین: 
975
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
963
زمان: 
2/13 19:10
قیمت یوان چین امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 963 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:10","price":934},{"date":"1397/02/13 12:10","price":960},{"date":"1397/02/13 12:30","price":963},{"date":"1397/02/13 12:40","price":968},{"date":"1397/02/13 13:30","price":975},{"date":"1397/02/13 14:00","price":974},{"date":"1397/02/13 14:10","price":964},{"date":"1397/02/13 15:00","price":965},{"date":"1397/02/13 15:30","price":964},{"date":"1397/02/13 15:40","price":965},{"date":"1397/02/13 16:20","price":964},{"date":"1397/02/13 16:40","price":961},{"date":"1397/02/13 17:00","price":962},{"date":"1397/02/13 17:10","price":961},{"date":"1397/02/13 17:20","price":962},{"date":"1397/02/13 17:30","price":963},{"date":"1397/02/13 17:50","price":962},{"date":"1397/02/13 18:00","price":963},{"date":"1397/02/13 18:30","price":962},{"date":"1397/02/13 19:10","price":963}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398