کمترین: 
869.1
بیشترین: 
869.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
869.1
زمان: 
2/13 09:20
قیمت درام ارمنستان امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 869.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":869.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398