کمترین: 
65.8
بیشترین: 
65.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.8
زمان: 
2/13 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 65.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":65.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398