کمترین: 
13256.6
بیشترین: 
13256.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13256.6
زمان: 
2/13 09:20
قیمت بات تایلند امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 13256.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":13256.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398