کمترین: 
1066.2
بیشترین: 
1066.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1066.2
زمان: 
2/13 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 1066.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":1066.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398