کمترین: 
3150.2
بیشترین: 
3150.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3150.2
زمان: 
2/13 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 3150.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":3150.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398