کمترین: 
3632
بیشترین: 
3632
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3632
زمان: 
2/13 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 3632 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":3632}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398