کمترین: 
10923.4
بیشترین: 
10923.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.4
زمان: 
2/13 09:20
قیمت ریال عمان امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 10923.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":10923.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398