کمترین: 
1120.1
بیشترین: 
1120.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120.1
زمان: 
2/13 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 1120.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":1120.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398