کمترین: 
13907.4
بیشترین: 
13907.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13907.4
زمان: 
2/13 09:20
قیمت دینار کویت امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 13907.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":13907.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398