کمترین: 
518.5
بیشترین: 
518.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
518.5
زمان: 
2/13 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 518.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":518.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398