کمترین: 
472.4
بیشترین: 
472.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
472.4
زمان: 
2/13 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 472.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":472.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398