کمترین: 
59.7
بیشترین: 
59.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.7
زمان: 
2/13 09:20
قیمت افغانی امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 59.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":59.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398