کمترین: 
4212.1
بیشترین: 
4212.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4212.1
زمان: 
2/13 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 4212.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":4212.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398