کمترین: 
3268.8
بیشترین: 
3268.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3268.8
زمان: 
2/13 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 3268.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":3268.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398