کمترین: 
3830.7
بیشترین: 
3830.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3830.7
زمان: 
2/13 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 3830.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":3830.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398