کمترین: 
659.9
بیشترین: 
659.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
659.9
زمان: 
2/13 09:20
قیمت یوان چین امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 659.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":659.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398