کمترین: 
1005.9
بیشترین: 
1005.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1005.9
زمان: 
2/13 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 1005.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 09:20","price":1005.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398