کمترین: 
13.39
بیشترین: 
13.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13.39
زمان: 
2/12 21:32
قیمت ذغال سنگ امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 13.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 21:32","price":13.39}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398