کمترین: 
70.6
بیشترین: 
70.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.6
زمان: 
2/12 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 70.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 17:32","price":70.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398