کمترین: 
93
بیشترین: 
93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
93
زمان: 
2/12 11:50
قیمت روبل روسیه امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 93 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 11:50","price":93}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398