کمترین: 
756
بیشترین: 
760
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
759
زمان: 
2/12 19:40
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 759 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 10:10","price":758},{"date":"1397/02/12 11:10","price":757},{"date":"1397/02/12 12:10","price":756},{"date":"1397/02/12 12:30","price":757},{"date":"1397/02/12 14:30","price":756},{"date":"1397/02/12 14:40","price":757},{"date":"1397/02/12 16:20","price":758},{"date":"1397/02/12 16:40","price":757},{"date":"1397/02/12 17:10","price":758},{"date":"1397/02/12 18:10","price":759},{"date":"1397/02/12 18:30","price":760},{"date":"1397/02/12 19:40","price":759}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398