کمترین: 
957
بیشترین: 
961
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
958
زمان: 
2/12 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 958 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 10:10","price":958},{"date":"1397/02/12 10:40","price":959},{"date":"1397/02/12 11:00","price":958},{"date":"1397/02/12 11:40","price":959},{"date":"1397/02/12 12:00","price":958},{"date":"1397/02/12 12:10","price":959},{"date":"1397/02/12 12:20","price":958},{"date":"1397/02/12 12:30","price":959},{"date":"1397/02/12 13:10","price":958},{"date":"1397/02/12 13:40","price":957},{"date":"1397/02/12 13:50","price":958},{"date":"1397/02/12 14:30","price":957},{"date":"1397/02/12 14:50","price":958},{"date":"1397/02/12 15:00","price":957},{"date":"1397/02/12 15:30","price":958},{"date":"1397/02/12 17:10","price":959},{"date":"1397/02/12 17:30","price":958},{"date":"1397/02/12 17:40","price":959},{"date":"1397/02/12 18:20","price":960},{"date":"1397/02/12 18:30","price":961},{"date":"1397/02/12 18:40","price":960},{"date":"1397/02/12 18:50","price":959},{"date":"1397/02/12 19:30","price":958},{"date":"1397/02/12 19:40","price":957},{"date":"1397/02/12 20:00","price":958}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398