کمترین: 
668
بیشترین: 
674
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
669
زمان: 
2/12 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 669 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 10:10","price":673},{"date":"1397/02/12 10:50","price":674},{"date":"1397/02/12 11:00","price":673},{"date":"1397/02/12 12:00","price":672},{"date":"1397/02/12 12:10","price":673},{"date":"1397/02/12 12:50","price":672},{"date":"1397/02/12 13:00","price":673},{"date":"1397/02/12 13:40","price":672},{"date":"1397/02/12 14:10","price":671},{"date":"1397/02/12 14:20","price":670},{"date":"1397/02/12 14:50","price":669},{"date":"1397/02/12 15:10","price":670},{"date":"1397/02/12 15:50","price":671},{"date":"1397/02/12 16:50","price":672},{"date":"1397/02/12 17:10","price":673},{"date":"1397/02/12 17:30","price":671},{"date":"1397/02/12 17:40","price":672},{"date":"1397/02/12 18:30","price":671},{"date":"1397/02/12 18:50","price":670},{"date":"1397/02/12 19:00","price":669},{"date":"1397/02/12 19:40","price":668},{"date":"1397/02/12 20:00","price":669}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398