کمترین: 
4461
بیشترین: 
4474
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4473
زمان: 
2/12 20:10
قیمت دلار استرالیا امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 4473 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 10:10","price":4463},{"date":"1397/02/12 10:20","price":4464},{"date":"1397/02/12 10:40","price":4465},{"date":"1397/02/12 10:50","price":4466},{"date":"1397/02/12 11:00","price":4468},{"date":"1397/02/12 11:40","price":4466},{"date":"1397/02/12 11:50","price":4470},{"date":"1397/02/12 12:10","price":4471},{"date":"1397/02/12 12:20","price":4472},{"date":"1397/02/12 12:40","price":4473},{"date":"1397/02/12 12:50","price":4474},{"date":"1397/02/12 13:00","price":4473},{"date":"1397/02/12 13:30","price":4472},{"date":"1397/02/12 13:40","price":4469},{"date":"1397/02/12 14:10","price":4466},{"date":"1397/02/12 14:20","price":4467},{"date":"1397/02/12 14:30","price":4464},{"date":"1397/02/12 14:50","price":4461},{"date":"1397/02/12 15:00","price":4463},{"date":"1397/02/12 15:10","price":4461},{"date":"1397/02/12 15:20","price":4462},{"date":"1397/02/12 15:30","price":4463},{"date":"1397/02/12 15:50","price":4462},{"date":"1397/02/12 16:00","price":4463},{"date":"1397/02/12 16:30","price":4464},{"date":"1397/02/12 16:40","price":4466},{"date":"1397/02/12 16:50","price":4467},{"date":"1397/02/12 17:00","price":4465},{"date":"1397/02/12 17:10","price":4468},{"date":"1397/02/12 17:30","price":4466},{"date":"1397/02/12 17:40","price":4467},{"date":"1397/02/12 18:00","price":4468},{"date":"1397/02/12 18:10","price":4471},{"date":"1397/02/12 18:30","price":4470},{"date":"1397/02/12 18:40","price":4473},{"date":"1397/02/12 18:50","price":4474},{"date":"1397/02/12 19:00","price":4472},{"date":"1397/02/12 19:10","price":4471},{"date":"1397/02/12 19:20","price":4473},{"date":"1397/02/12 19:30","price":4472},{"date":"1397/02/12 19:40","price":4469},{"date":"1397/02/12 20:00","price":4472},{"date":"1397/02/12 20:10","price":4473}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399