کمترین: 
1426
بیشترین: 
1452
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1429
زمان: 
2/12 20:10
قیمت لیر ترکیه امروز 12 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 اردیبهشت 1397 , 1429 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/12 10:10","price":1448},{"date":"1397/02/12 10:30","price":1449},{"date":"1397/02/12 10:40","price":1451},{"date":"1397/02/12 11:10","price":1452},{"date":"1397/02/12 11:40","price":1451},{"date":"1397/02/12 11:50","price":1449},{"date":"1397/02/12 12:00","price":1451},{"date":"1397/02/12 12:20","price":1450},{"date":"1397/02/12 12:30","price":1451},{"date":"1397/02/12 12:40","price":1450},{"date":"1397/02/12 13:10","price":1448},{"date":"1397/02/12 13:30","price":1447},{"date":"1397/02/12 13:40","price":1444},{"date":"1397/02/12 13:50","price":1445},{"date":"1397/02/12 14:00","price":1446},{"date":"1397/02/12 14:10","price":1445},{"date":"1397/02/12 14:20","price":1444},{"date":"1397/02/12 14:30","price":1443},{"date":"1397/02/12 14:40","price":1442},{"date":"1397/02/12 15:00","price":1440},{"date":"1397/02/12 15:10","price":1437},{"date":"1397/02/12 15:30","price":1436},{"date":"1397/02/12 15:40","price":1435},{"date":"1397/02/12 15:50","price":1433},{"date":"1397/02/12 16:00","price":1429},{"date":"1397/02/12 16:10","price":1431},{"date":"1397/02/12 16:20","price":1430},{"date":"1397/02/12 16:30","price":1427},{"date":"1397/02/12 16:40","price":1429},{"date":"1397/02/12 16:50","price":1431},{"date":"1397/02/12 17:00","price":1433},{"date":"1397/02/12 17:10","price":1432},{"date":"1397/02/12 17:20","price":1433},{"date":"1397/02/12 17:30","price":1430},{"date":"1397/02/12 17:40","price":1434},{"date":"1397/02/12 18:00","price":1433},{"date":"1397/02/12 18:20","price":1432},{"date":"1397/02/12 18:30","price":1431},{"date":"1397/02/12 18:50","price":1430},{"date":"1397/02/12 19:00","price":1429},{"date":"1397/02/12 19:10","price":1432},{"date":"1397/02/12 19:30","price":1431},{"date":"1397/02/12 19:40","price":1426},{"date":"1397/02/12 20:00","price":1430},{"date":"1397/02/12 20:10","price":1429}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398