کمترین: 
1785000
بیشترین: 
1795000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1785000
زمان: 
2/11 18:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 1785000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 12:30","price":1785000},{"date":"1397/02/11 13:42","price":1795000},{"date":"1397/02/11 18:24","price":1787500},{"date":"1397/02/11 18:54","price":1785000}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398