کمترین: 
905500
بیشترین: 
915500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
908000
زمان: 
2/11 18:24
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 908000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 12:12","price":905500},{"date":"1397/02/11 13:42","price":913000},{"date":"1397/02/11 15:54","price":915500},{"date":"1397/02/11 18:00","price":913000},{"date":"1397/02/11 18:24","price":908000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398