کمترین: 
902500
بیشترین: 
912500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
905000
زمان: 
2/11 18:24
قیمت نیم سکه امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 905000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 12:12","price":902500},{"date":"1397/02/11 13:42","price":910000},{"date":"1397/02/11 15:54","price":912500},{"date":"1397/02/11 18:00","price":910000},{"date":"1397/02/11 18:24","price":905000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398