کمترین: 
5820
بیشترین: 
5820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5820
زمان: 
2/11 12:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 5820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 12:10","price":5820}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398