کمترین: 
90
بیشترین: 
95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
94
زمان: 
2/11 19:40
قیمت روبل روسیه امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 10:10","price":91},{"date":"1397/02/11 10:20","price":90},{"date":"1397/02/11 10:30","price":91},{"date":"1397/02/11 10:40","price":90},{"date":"1397/02/11 11:10","price":91},{"date":"1397/02/11 12:30","price":92},{"date":"1397/02/11 12:40","price":93},{"date":"1397/02/11 13:40","price":94},{"date":"1397/02/11 14:10","price":95},{"date":"1397/02/11 14:20","price":94},{"date":"1397/02/11 14:30","price":95},{"date":"1397/02/11 18:40","price":94},{"date":"1397/02/11 19:00","price":95},{"date":"1397/02/11 19:10","price":94},{"date":"1397/02/11 19:30","price":95},{"date":"1397/02/11 19:40","price":94}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398