کمترین: 
729
بیشترین: 
768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
760
زمان: 
2/11 20:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 760 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 10:10","price":729},{"date":"1397/02/11 11:20","price":730},{"date":"1397/02/11 11:30","price":729},{"date":"1397/02/11 12:00","price":730},{"date":"1397/02/11 12:10","price":733},{"date":"1397/02/11 12:20","price":731},{"date":"1397/02/11 12:30","price":741},{"date":"1397/02/11 12:40","price":749},{"date":"1397/02/11 12:50","price":750},{"date":"1397/02/11 13:10","price":746},{"date":"1397/02/11 13:20","price":748},{"date":"1397/02/11 13:40","price":760},{"date":"1397/02/11 14:00","price":759},{"date":"1397/02/11 14:10","price":762},{"date":"1397/02/11 14:20","price":761},{"date":"1397/02/11 14:30","price":762},{"date":"1397/02/11 14:40","price":763},{"date":"1397/02/11 14:50","price":764},{"date":"1397/02/11 15:30","price":763},{"date":"1397/02/11 16:10","price":764},{"date":"1397/02/11 16:50","price":768},{"date":"1397/02/11 17:10","price":767},{"date":"1397/02/11 17:20","price":768},{"date":"1397/02/11 17:30","price":767},{"date":"1397/02/11 17:40","price":766},{"date":"1397/02/11 18:10","price":765},{"date":"1397/02/11 18:30","price":763},{"date":"1397/02/11 18:40","price":761},{"date":"1397/02/11 19:00","price":762},{"date":"1397/02/11 19:10","price":760},{"date":"1397/02/11 19:30","price":761},{"date":"1397/02/11 20:00","price":760}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398