کمترین: 
652
بیشترین: 
682
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
674
زمان: 
2/11 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 674 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 10:10","price":654},{"date":"1397/02/11 11:00","price":653},{"date":"1397/02/11 12:10","price":654},{"date":"1397/02/11 12:20","price":652},{"date":"1397/02/11 12:30","price":660},{"date":"1397/02/11 12:40","price":666},{"date":"1397/02/11 13:10","price":663},{"date":"1397/02/11 13:20","price":665},{"date":"1397/02/11 13:40","price":676},{"date":"1397/02/11 14:00","price":675},{"date":"1397/02/11 14:10","price":677},{"date":"1397/02/11 14:30","price":678},{"date":"1397/02/11 15:10","price":679},{"date":"1397/02/11 15:30","price":678},{"date":"1397/02/11 15:40","price":677},{"date":"1397/02/11 16:20","price":678},{"date":"1397/02/11 16:40","price":679},{"date":"1397/02/11 16:50","price":681},{"date":"1397/02/11 17:00","price":682},{"date":"1397/02/11 17:30","price":681},{"date":"1397/02/11 17:40","price":680},{"date":"1397/02/11 18:10","price":678},{"date":"1397/02/11 18:30","price":676},{"date":"1397/02/11 18:40","price":674},{"date":"1397/02/11 18:50","price":675},{"date":"1397/02/11 19:10","price":673},{"date":"1397/02/11 19:20","price":674},{"date":"1397/02/11 19:30","price":675},{"date":"1397/02/11 20:00","price":674}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398