کمترین: 
903
بیشترین: 
953
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
942
زمان: 
2/11 20:10
قیمت یوان چین امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 942 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 10:10","price":904},{"date":"1397/02/11 10:40","price":903},{"date":"1397/02/11 11:00","price":904},{"date":"1397/02/11 12:10","price":909},{"date":"1397/02/11 12:20","price":906},{"date":"1397/02/11 12:30","price":919},{"date":"1397/02/11 12:40","price":928},{"date":"1397/02/11 12:50","price":929},{"date":"1397/02/11 13:00","price":930},{"date":"1397/02/11 13:10","price":925},{"date":"1397/02/11 13:30","price":927},{"date":"1397/02/11 13:40","price":942},{"date":"1397/02/11 14:00","price":941},{"date":"1397/02/11 14:10","price":944},{"date":"1397/02/11 14:20","price":943},{"date":"1397/02/11 14:30","price":945},{"date":"1397/02/11 14:40","price":946},{"date":"1397/02/11 14:50","price":947},{"date":"1397/02/11 15:00","price":946},{"date":"1397/02/11 15:10","price":947},{"date":"1397/02/11 15:30","price":946},{"date":"1397/02/11 16:10","price":947},{"date":"1397/02/11 16:40","price":948},{"date":"1397/02/11 16:50","price":952},{"date":"1397/02/11 17:00","price":953},{"date":"1397/02/11 17:10","price":951},{"date":"1397/02/11 17:40","price":949},{"date":"1397/02/11 18:10","price":948},{"date":"1397/02/11 18:30","price":946},{"date":"1397/02/11 18:40","price":943},{"date":"1397/02/11 19:00","price":945},{"date":"1397/02/11 19:10","price":942},{"date":"1397/02/11 19:30","price":944},{"date":"1397/02/11 19:40","price":943},{"date":"1397/02/11 20:10","price":942}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398