کمترین: 
13302.3
بیشترین: 
13302.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13302.3
زمان: 
2/11 09:20
قیمت بات تایلند امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 13302.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 09:20","price":13302.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398