کمترین: 
1070.8
بیشترین: 
1070.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1070.8
زمان: 
2/11 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 1070.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 09:20","price":1070.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398