کمترین: 
3166.5
بیشترین: 
3166.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3166.5
زمان: 
2/11 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 3166.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 09:20","price":3166.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398