کمترین: 
3633.6
بیشترین: 
3633.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3633.6
زمان: 
2/11 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 3633.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 09:20","price":3633.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398