کمترین: 
10923.2
بیشترین: 
10923.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.2
زمان: 
2/11 09:20
قیمت ریال عمان امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 10923.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 09:20","price":10923.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398