کمترین: 
13921.1
بیشترین: 
13921.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13921.1
زمان: 
2/11 09:20
قیمت دینار کویت امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 13921.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 09:20","price":13921.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398