کمترین: 
523.8
بیشترین: 
523.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
523.8
زمان: 
2/11 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 523.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 09:20","price":523.8}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398