کمترین: 
480.1
بیشترین: 
480.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
480.1
زمان: 
2/11 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 480.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 09:20","price":480.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398