کمترین: 
60
بیشترین: 
60
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60
زمان: 
2/11 09:20
قیمت افغانی امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 60 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 09:20","price":60}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398